تارانتینو به دنبال یک محصول جدید طراحی و توسعه/ فیلم با موضوع جنایی