رونالدو در برابر پادشاهی عربستان سعودی به میدان نمی رود