چی خوردن نکروز تورم است ؟ (پیشگیری از سرماخوردگی در طب سنتی)