تکذیب خبر نامه ای از رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب در مورد کشور نیکنام/ لينک مستقيم گفت: من خبری نیست اما دولت روشن است