سواران مسابقه تیم به مرحله نهایی این رقابت ها موفق به