۵۰ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه bioand/ پیشنهاد ایجاد یک سازمان ملی و مهارت توسط مجلس