پاسخ به سوالات در مورد واژن, درد, التهاب واژن و ترشحات واژن